Stěhování, manipulace, odvozy na skládku


  • stěhování a vyklízení těžkých břemen po Praze i mimo Prahu
  • manipulace a stěhování těžkých břemen po budově
  • vyklízení těžkých břemen a odvoz na skládku
  • veškerá naše práce a Váš majetek jsou pojištěny
  • těžká břemena stěhujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin denně
  • víkendy a svátky jsou za stejné ceny
  • Zdarma ! - přistavení vozu - účtujeme pouze skutečný čas práce našich zaměstnanců
  • Zdarma ! - patra - účtujeme v hodinové sazbě - výjimku tvoří těžká břemena
  • Zdarma ! - km - Praha i mimo Prahu - účtujeme pouze v hodinové sazbě
Stěhování a vyklízení těžkých břemen Praha

Vaše spokojenost naše radost


Vaše spokojenost - naše radost